Solucions concretes que faciliten el correcte desenvolupament dels seus projectes

Per DIAGNOSIS CULTURAL CONSULTING cada client és diferent i necessita resoldre problemàtiques distintes. Per això, les solucions aportades es basen en l'estratègia del Diagnòstic Patrimonial a través de 4 punts claus:

1. Estudi: Anàlisi del projecte i del seu entorn d'actuación en relació al patrimoni cultural
2. Valoració: Evaluació dels aspectes del patrimoni cultural associats al projecte.
3. Programació: Planificació de les actuacions sobre el patrimoni cultural mitjançant metodologia PERT
4. Execució: Direcció i seguiment de les actuacions programades.

DCC està present en grans infraestructures, edificació i desenvolupament del territori

Infraestructures
Ofereix solucions en l'àmbit de les grans infraestructures. El projecte de construcció d'una vía de circulació, d'una vía fèrria, d'una nova urbanització, entre d'altres, comporta molts condicionaments, ja que són propostes que significaran una modificació important del territori.

.Estudis d'impacte cultural                    

.Programació i planificació d'execucions                           

.Assistència tècnica a la redacció i execució de projectes                               

.Direcció  facultativa de projectes        

.Control de qualitat

Edificació
Consultoria i assessorament sobre aquells projectes d'edificació que es realitzen en zones urbanes on els condicionaments en patrimoni cultural són importants.

.Estudis de viabilitat        

.Assistència tècnica a la redacció i execució de projectes  

.Programació i planificació  d'execucions

.Direcció facultativa               

.Control de qualitat

Desenvolupament del territori
Enfocat a projectes que tenen el territori com a base de treball. En aquest espai es troben l'estudi de noves infraestructures, planejaments urbanístics i també projectes museològics, desenvolupament del patrimoni local i polítiques culturals.

.Estudis d'impacte cultural           

.Desenvolupament de projectes culturals (museologia, recuperació de la memòria oral, divulgació del patrimoni cultural...)  

.Assistència tècnica a l'elaboració de projectes urbanístics                          

.Catàlegs i peritatges

. Diagnosi i valoracions culturals

 

s info: Infraestructuras

  Més info: Infraestructures

Más info: Edificación

 Més info: Edificació

Más info: Territorio.

 Més info: Territori