Diagnòstic Patrimonial, l'estratègia feta realitat.

L'experiència de DCC es basa en la participació en projectes que reuneixen actuacions sobre el territori i el patrimoni cultural. En tots aquests casos, el diagnòstic patrimonial ha estat present i ha guiat aquests treballs.

PROJECTES:

El diagnòstic patrimonial permet al nostre client avançar, tenir informació prèvia i contrastarla amb el seu projecte. D'aquesta manera es prenen decisions més encertades i es planifica eficaçment. Poden consultar alguns exemples.

Infraestructures
infraestructuras

  infraestructures  

 

Edificació
edificación 

  edificació

Territori i patrimoni cultural
territorio

  territori